Joop Korthuis Innerlijke Macht

Hoe we er soms beter vanaf komen. Het verschaft een heel nieuw inzicht aangaande de onderbewuste verwerkingsprocessen van het brein. 2500 u kunt 1 of meerdere exemplaren kopen van dit boek.